Máy-Hủy-Tài Liệu-BINGO – C36
(0)
5.590.000 ₫ 6.200.000 ₫
10% Off

 

 • Máy hủy giấy văn phòng
 
  • , hủy được kim kẹp, kim bấm, thẻ, loại hủy vụn<li
>Số lượng hủy: 12 - 14 tờ
  A4/70g lần cắt
 • Dung tích thùng chứa: 25L
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút
 • Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm
 • Trọng lượng: 14kg
 • Xuất xứ: Đức

Máy-Hủy-Tài Liệu-BINGO – C36
(0)
5.590.000 ₫ 6.200.000 ₫
10% Off

 

 • Máy hủy giấy văn phòng
 
  • , hủy được kim kẹp, kim bấm, thẻ, loại hủy vụn<li
>Số lượng hủy: 12 - 14 tờ
  A4/70g lần cắt
 • Dung tích thùng chứa: 25L
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút
 • Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm
 • Trọng lượng: 14kg
 • Xuất xứ: Đức

Máy-Hủy-Tài Liệu-BINGO – C36
(0)
5.590.000 ₫ 6.200.000 ₫
10% Off

 

 • Máy hủy giấy văn phòng
 
  • , hủy được kim kẹp, kim bấm, thẻ, loại hủy vụn<li
>Số lượng hủy: 12 - 14 tờ
  A4/70g lần cắt
 • Dung tích thùng chứa: 25L
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút
 • Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm
 • Trọng lượng: 14kg
 • Xuất xứ: Đức

Máy-Hủy-Tài Liệu-BINGO – C36
(0)
5.590.000 ₫ 6.200.000 ₫
10% Off

 

 • Máy hủy giấy văn phòng
 
  • , hủy được kim kẹp, kim bấm, thẻ, loại hủy vụn<li
>Số lượng hủy: 12 - 14 tờ
  A4/70g lần cắt
 • Dung tích thùng chứa: 25L
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút
 • Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm
 • Trọng lượng: 14kg
 • Xuất xứ: Đức

Máy-Hủy-Tài Liệu-BINGO – C36
(0)
5.590.000 ₫ 6.200.000 ₫
10% Off

 

 • Máy hủy giấy văn phòng
 
  • , hủy được kim kẹp, kim bấm, thẻ, loại hủy vụn<li
>Số lượng hủy: 12 - 14 tờ
  A4/70g lần cắt
 • Dung tích thùng chứa: 25L
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút
 • Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm
 • Trọng lượng: 14kg
 • Xuất xứ: Đức

Máy-Hủy-Tài Liệu-BINGO – C36
(0)
5.590.000 ₫ 6.200.000 ₫
10% Off

 

 • Máy hủy giấy văn phòng
 
  • , hủy được kim kẹp, kim bấm, thẻ, loại hủy vụn<li
>Số lượng hủy: 12 - 14 tờ
  A4/70g lần cắt
 • Dung tích thùng chứa: 25L
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút
 • Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm
 • Trọng lượng: 14kg
 • Xuất xứ: Đức

Máy-Hủy-Tài Liệu-BINGO – C36
(0)
5.590.000 ₫ 6.200.000 ₫
10% Off

 

 • Máy hủy giấy văn phòng
 
  • , hủy được kim kẹp, kim bấm, thẻ, loại hủy vụn<li
>Số lượng hủy: 12 - 14 tờ
  A4/70g lần cắt
 • Dung tích thùng chứa: 25L
 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút
 • Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm
 • Trọng lượng: 14kg
 • Xuất xứ: Đức